Tachileik

Tachileik

Location: Tachileik
859
Budget: Mid-range
Price: $104-374
Silver World Motel
Address:
62 Bou Gjou Street, Torkaw Pin, Tachileik, Shan State
Call: +95 (0) 84 51153, +94 (0) 759 6454
Email:
Website: -
Location: Tachileik
Price: $13
No. of Rooms: -
Tachileik